vissza

Club Soda Házirend

Hatályos: 2024.05.01.

1. A Házirend hatálya

A Club Soda Rendezvényház (cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20. alagsor 1., a továbbiakban: Club Soda / rendezvényház / rendezvényhelyszín) Házirendje minden olyan személyre vonatkozik, aki a rendezvényház területén, a rendezvények idejére kijelölt dohányzóhelyiségben, valamint ezek közvetlen környezetében tartózkodik. Ezen személyek a helyszínre belépésükkel kijelentik, hogy a Házirendet elolvasták és magukra kötelező érvényűnek ismerik el.

2. A hely jellemzői

2.1 Befogadóképesség

A hely befogadóképessége maximum 50 fő, amely magában kell, hogy foglalja a teljes személyzetet (ez általában 1 fő). A rendezvény vendégeinek pontos létszáma a szerződésben kerül rögzítésre, ezen aláírást követően módosítani nem lehet.

2.2 Konfiguráció

A helyszín konfigurációja alkalomhoz illően személyre szabható. A választható elemek közé tartoznak többek között székek és asztalok.

A kívánt elemek listájáról legkésőbb a szerződés megkötéséig meg kell egyezni, azután a listán módosítani nem lehet.

3. Belépés a rendezvényhelyszínre

3.1 A belépés előfeltétele

A rendezvényházba kizárólag előzetes egyeztetés és érvényes bérleti szerződés megkötése után léphetnek be a vendégek. Az adminisztráció időpontjáról a szerződő felek közösen egyeznek meg, azonban ennek legkésőbb a bérlés kezdete előtt egy órával meg kell történnie.

A vendéglista összetétele szerződéskötés után szabadon módosítható, azonban

Érvényes bérleti szerződés hiányában az üzemeltetőnek jogában áll megtagadni a belépést valamennyi vendég részére, foglalástól függetlenül.

3.2 A használat időtartama

A rendezvényhelyszín használata a bérleti szerződésben foglalt időintervallumban, vagy alapértelmezetten a rendezvény napján 18:00 órától másnap 08:00 óráig engedélyezett.

3.3 Kaució fizetése

A bérlő a szerződéskötés során kauciót köteles fizetni, melynek pontos összege a bérleti szerződésben van meghatározva. A bérlő elfogadja, hogy egy esetleges káreset következményeként, a takarítás elmulasztása, vagy csendháborítási panasz miatt a kaució nem kerül garantáltan visszafizetésre.

3.4 A hely állapotának ellenőrzése

Az üzemeltető minden rendezvényen garantálja a hely tisztaságát, a berendezés épségét, valamint a kívánt választható elemek meglétét. Ettől függetlenül a bérlő dönthet úgy, hogy saját maga is ellenőrzi ezen feltételek meglétét. Amennyiben a bérlő a hely átvételekor nem jelez hiányosságot ezen feltételekben, azután bármilyen később felfedezett hiányosság vagy rongálás a bérlő által elkövetett rongálásnak minősül.

4. Helyszíni szabályok

4.1 Felelősségvállalás

A Club Soda területén mindenki saját felelősségére tartózkodhat, a szolgáltatásokat a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a helyszín nem rendeltetésszerű használatából, vagy egyéb felelőtlen viselkedésből adódó személyi sérülésekért és vagyoni károkért. Az üzemeltető kizárólag a saját személyzetével kapcsolatosan vállal felelősséget.

4.2 Biztonsági szolgálat

A rendezvények teljes időtartama alatt, létszámtól függetlenül kötelező a biztonsági szolgálat alkalmazása.

A szolgálat három fő funkciót lát el:

A biztonsági szolgálat utasításai ezen három feladat ellátását segítik, így azokat betartani minden vendég számára kötelező. Az utasítások betartásának elmulasztása esetén a vendég kötelezhető a helyszín azonnali elhagyására.

Amennyiben a biztonsági szolgálatot ellátó személy a szerződésben foglalt létszám túllépését észleli, úgy jogában áll az újonnan érkező vendég számára a belépés megtagadása, súlyos esetben pedig a rendezvény teljes felfüggesztése.

Amennyiben a bérlő a biztonsági szolgálat munkájára bármiféle panasszal szeretne élni, azt az üzemeltető bármelyik elérhetőségén megteheti.

4.3 Engedélyezett saját felszerelés / személyzet

A bérlőnek jogában áll a helyszínre a bérlés időtartama alatt behozni a következő felszereléseket / személyzetet:

Amennyiben ezen felül a bérlőnek különleges igénye merül fel (amely nem tiltott a 4.4 pontban), azt a szerződéskötésig az üzemeltető bármelyik elérhetőségén tudja jelezni. A szerződésben nem meghatározott extra felszereltség behozatalára nincs lehetőség.

4.4 Tiltott tárgyak, tevékenységek

A szórakozóhelyen bizonyos tevékenységek tiltottak:

A szórakozóhelyre továbbá tilos a következő tárgyak behozatala:

A fent említett tevékenységek folytatása (különösen a helyszín rongálása), vagy a fenti listában foglalt tárgyak birtoklása miatt a biztonsági szolgálatnak és/vagy a személyzetnek jogában áll megtagadni a belépést a vendégtől, súlyos esetben pedig véglegesen kitiltani a helyszínről.

A személyzet bizonyos egyéb esetekben is megtagadhatja a vendégtől a belépési jogát:

4.5 Zajszennyezés, csendháborítás

A Club Soda közvetlen környezetében egy lakóház található. Ennek okán a helyszín területén megszólaltatható zene, vagy más hanganyag maximális hangereje:

Egyszerű hangszóró használata esetén:

Hangtechnikus / DJ esetén:

Javasoljuk továbbá a belső ajtó zárva tartását a jobb hangszigetelés érdekében.

A fenti határok túllépése jelentősen megnöveli a csendháborítás kockázatát. Amennyiben a rendezvény időtartamára a rendezvény alatt vagy után csendháborítási panasz érkezik, vagy a bérlő jelentősen megzavarja a környező lakók nyugalmát, az üzemeltető utólagosan is terhelheti a bérlőt az ezen okból felmerülő költségekkel.

4.6 Balesetek

A rendezvényház semmilyen felelősséget nem vállal a területén vagy közvetlen környezetében történt, a helyszínnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható balesetért.

Súlyosabb esetben a bérlő kötelessége haladéktalanul értesíteni a biztonsági szolgálatot, szükség szerint pedig a mentőket.

4.7 Káresetek

Anyagi kár okozása esetén a bérlő kötelessége azonnal értesíteni a helyszínen tartózkodó biztonsági őrt a keletkezett kárról. A bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen szándékos vagy óvatlanul elkövetett rongálás a kaució megvonásához vezethet, illetve súlyos esetben jogi következményekkel is járhat.

Tűz esetén a bérlő köteles haladéktalanul értesíteni a biztonsági szolgálatot.

4.8 Vagyontárgyak

Az üzemeltető habár előírja a biztonsági szolgálat jelenlétét, az a hely biztonságáért, valamint a rendezvény zártkörű jellegének megőrzéséért felel, nem a vendégek vagyontárgyaiért. Következésképpen a Club Soda semmilyen felelősséget nem vállal a helyszínen történt káresetekért (különösen az esetlegesen dohányzóban felejtett vagyontárgyakért).

4.9 Dohányzás

A rendezvényház lejárata szabad téren található, ez a dohányzásra kijelölt hely. Ezen hely kivételével a Club Soda teljes területén tilos a dohányzás, az e-cigaretta, valamint a dohányzást imitáló eszközök használata. A hely zárt jellegéből adódóan a tiltott helyen való dohányzás a belépés azonnali megtagadásával jár, továbbá az elkövető köteles azonnal elhagyni a rendezvényház területét.

A dohányzó szabadtéri jellegéből adódóan a bérlő kötelessége továbbá ügyelni a tisztaságra, a lakók nyugalmára, a csendháborítás elkerülésére.

A rendezvényhelyszín területéről a dohányzóba italt, üveget, üvegpoharat felvinni tilos.

5. A helyszín visszavétele

5.1 Idő előtti távozás

A biztonsági szolgálatot teljesítő személlyel történő közös megegyezés alapján a helyszín a szerződésben foglalt időpont előtt is elhagyható, azonban amennyiben minden vendég elhagyja a helyszínt, az bezárásra kerül, oda vissza a vendégek már nem térhetnek.

5.1 Takarítás

A bérlő a szerződéskötéskor igényelhet takarítási szolgáltatást, vagy határozhat úgy, hogy saját maga végzi el a takarítást.

A takarítószolgálat díja rendezvényenként 15.000Ft.

Takarítószolgálat igénybevétele esetén a bérlőnek további kötelezettsége nincs, a rendezvény utáni takarítást a személyzet végzi. A takarítás kategóriájába nem tartozik bele azonban semmilyen rongálás helyrehozása, az teljes mértékben a bérlőt terheli.

Amennyiben a bérlő vállalja a takarítást, úgy kötelessége a helyet átadáskor pontosan ugyanabban az állapotban visszaadni, amilyenben a bérlés kezdetekor azt megkapta. Amennyiben az üzemeltető ebben hiányosságot tapasztal, a kaucióból 25.000Ft utólagos takarítási díj kerül levonásra.

5.2 Ellenőrzés

A bérlés befejeztével az üzemeltető ellenőrzi a helyszínt, a berendezés állapotát, valamint a tisztaság mértékét (vállalt takarítás esetén). Amennyiben ezekben nem tapasztal hiányosságot, úgy a bérlő számára az általa fizetett kaució visszafizetésre kerül.

Amennyiben a bérlés 8:00 órakor vagy később ér véget, az ellenőrzés a bérlés vége után történik. Amennyiben 8:00 előtt ér véget, az ellenőrzés 9:00-kor történik.

Ha a személyzet hiányosságot észlel, úgy a kaució a kárral (vagy szennyezettséggel) arányos mértékben kerül visszafizetésre, esetlegesen egyáltalán nem kerül visszafizetésre. Súlyos esetben a rongálás ellenértékét az üzemeltető felszámolhatja a bérlőnek, vagy akár jogi eljárást indíthat.

Az üzemeltető fenntartja a jogot a Házirend egyoldalú módosítására. Az aktuálisan érvényben lévő Házirend mindig megtalálható a helyszínen, illetve a Club Soda Rendezvényház weboldalán.